ปัจจัย “สวัสดิการ” ที่ผลต่อผู้ปฏิบัติงาน

0 Comments
สวัสดิการ ปตท

เรื่องของสวัสในสถานที่ทำงานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากต่อผู้สมัคร หรือ องกรณ์นั้น ๆ ซึ่งสวัสดิการเองก็ส่งผลในเรื่องของอายุการทำงาน โอกาสในการลาออก ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากว่ามีสวัดิการที่ดี มีสวัสดิการที่ครอบคลุมในหลากหลายเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก อย่างบริษัทใหญ่ ๆ อย่างเช่น สวัสดิการ ปตท  เองก็มีการเอื้ออำนวยในสวัสดิการที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้พนักงานในเครือนั้นมีอายุงานที่ยาวนาน และ ในบทความนี้เองเราจะมาดูกันในเรื่องของ สวัสดิการ และ ปัจจัยที่ส่งผลผู้ปฏิบัติงานกันดีกว่านะครับว่าจะมีปัจจัยในเรื่องอะไรบ้าง ที่จะทำให้ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น 

สวัสดิการตัวเอง 

สวัสดิการตัวเองนั้นเป็นเรื่องแรก ๆ ที่หลายคนนั้นจะมองหาเลยก็ว่าได้ ว่าตัวเองนั้นจะไดร้บสิทธิประโยชน์มากขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็น การลาพักร้อน การประกันสังคม และ สุขภาพ สิทธิประโยชน์การลาต่าง ๆ  และ ยังรวมถึงในเรื่องของ ความก้าวหน้าของสายงาน และ เรื่องอื่น ๆ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ซึ่งเป็นสวัสดิการในเรื่องแรก ๆ เลยก็ว่าได้ที่หลายคนนั้นมองข้าม 

สวัสดิการครอบครัว 

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของสวัสดิการในส่วนของครอบครัวที่เป็นปัจจัยที่หลายคนนั้นไม่เคยมองข้ามเลยด้วยเช่นกันเพราะว่าบางบริษัท หรือ สวัสดิการบางพื้นที่นั้น จะครอบคลุมในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้สวัสดิการในส่วนของครอบครัวนั้นเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการแรก ๆ ที่หลายคนนั้นมองหาเพื่ออนาคตของครอบครัวตัวเองด้วยเช่นกัน 

สวัสดิการด้านการลงทุน 

ในเรื่องของการลงทุนเองก็เป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่น่าสนใจอย่างมาก แต่ว่ายังไม่รู้จักในความแพร่หลายมากเท่าที่ควร แต่ว่าหากว่ามองในส่วนนี้นั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่น่าสนใจอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าการลงทุนนั้นจะช่วยในเรื่องของรายได้ในระยะยาวอย่างมาก เช่น การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะช่วยเพิ่มรายได้จากความยืดหยุ่นในส่วนการลงทุน นั้นเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่น่าสนใจอย่างมากด้วยเช่นกัน 

สวัสดิการที่มีความยืดหยุ่น 

เป็นสวัสดิการที่ไม่มีการกำหนดไว้ตายตัวแบบชัดเจน มีความสอดคล้องในการทำงาน รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานที่มากขึ้น และ รวมทั้งให้พนักงานนั้นสามารถรับสวัสดิการที่มีความยืดหยุ่นได้มากพอ เพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไว้ด้วยเช่นกัน เป็นอีกหนึ่งใน สวัสดิการที่หลายคนนั้นเลือกมองหามากกกว่าเพราะด้วยความยืดหยุ่นที่ได้รับนั้นจะเหมาะสม นั้นจะช่วยให้สามารถที่จะยืดหยุ่นในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น และ ทำให้ในการเข้าทำงานนั้นมีผลที่ดีมากยิ่งขึ้นจากสวัสดิการที่ยืดหยุ่นด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของ สวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการจากองกรณ์ไหนก็ตามเช่น สวัสดิการ ปตท นั้นจะเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมาก ด้วยในเรื่องของสวัสดิการนั้นมีเรื่องมากมายที่เรานั้นจะต้องรู้นะครับ ซึ่งสวัสดิการนั้นค่อนข้างมีความสำคัญต่อตัวเราอย่างมากในการทำงานในองกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกในการเข้าทำงานกับองกรณ์ใด องกรณ์หนึ่งในระยะยาวนั้นเรื่องของสวัสดิการนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยเช่นกัน