มอเตอร์ไฟฟ้า มีอยู่กี่ชนิด แล้วใช้งานอย่างไรบ้าง 

0 Comments
มอเตอร์ไฟฟ้า

เมื่อกล่าวถึงมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งมีหลักการทำงานที่แตกต่างกันไปตามชนิดต่าง ๆ โดยจะมีอยู่หลายชนิดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของงานที่ทำ สามารถซื้อได้ด้วยราคาที่ไม่แพงมากแต่ก็ได้มอเตอร์ที่มีคุณภาพและคงทน ไม่เปราะบางหรือแตกหักง่าย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความจะมากล่าวถึงชนิดของ มอเตอร์ไฟฟ้าว่ามีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีการทำงานเป็นอย่างไร 

ชนิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า และการทำงานในแต่ละชนิด 

หากแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าจะสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 3 ชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะใช้งานในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน โดยกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • Induction Motor (มอเตอร์เหนี่ยวนำ) เป็นมอเตอร์ที่มีราคาถูกและได้รับความนิยมมากสุด รักษาได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องบำรุงหรือรักษามอเตอร์มากจนเกิดความยุ่งยาก อีกทั้งยังมีความทนทานสูง ซึ่งมอเตอร์เหนี่ยวนำมีทั้งชนิด 3 เฟส และชนิด 1 เฟส อีกทั้งยังแบ่งออกได้ 2 ชนิดก็คือ โรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ กับโรเตอร์แบบกรงกระรอก 
  • Synchronous Motor (มอเตอร์ซิงโครนัส) มอเตอร์นี้จะเป็นชนิด 3 ความเร็วในการหมุนนั้นจะจำกัดที่ค่าหนึ่ง หรือที่หลายคนเรียกว่า Synchronous Speed (ความเร็วชิงโครนัส) ส่วนประกอบของมอเตอร์นี้จะมีขดลวดสนามและขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งต้องจ่ายไฟ AC ให้ขดลวดชนิดอาร์เมเจอร์อันเป็นผลให้สนามแม่เหล็กเกิดการหมุน ในส่วนของขดลวดชนิดขดลวดนามนั้น การจ่ายไฟจะเป็น DC ทำให้สามารถแม่เหล็กหมุนแล้วเกิดแรงบิดนั่นเอง 
  • DC Motor (มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง) เป็นมอเตอร์ที่มีขดลวดสนามอยู่บริเวณบนสเตเตอร์ ส่วนขดลวดอาร์เมเจอร์นั้นจะอยู่บริเวณโรเตอร์ โดยมอเตอร์ชนิดนี้จะใช้งานกับไฟฟ้าที่เป็นประแสตรง ข้อดีของการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั่นก็คือ ผู้ใช้งานจะคุมความเร็วของมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแรงบิดจะเริ่มเดินเครื่องได้สูง  

ไม่เพียงแต่จะมีมอเตอร์ดังที่กล่าวไปข้างต้นซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดแล้ว ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดอื่นที่แบ่งตามระดับของแรงดัน โดยสามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • HV Motor (มอเตอร์แรงดันสูง) แรงดันของมอเตอร์ชนิดนี้จะอยู่ที่ 3.6 kV, 7.2 kV, 10 kV 
  • LV Motor (มอเตอร์แรงดันต่ำ) แรงดันของมอเตอร์ชนิดนี้จะอยู่ที่ 230 V, 400 V, 690 V 

จากบทความที่กล่าวถึงข้างต้นนี้จะทำให้หลาย ๆ คนได้รู้จักกับชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมว่ามีกี่ชนิด แล้วแต่ละชนิดมีรูปแบบการทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานของมอเตอร์ล้วนแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าผู้ใช้งานจะใช้ทำสิ่งใด และมอเตอร์ชนิดไหนเหมาะสมกับการใช้งานของตนเองเพื่อให้มีความสะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด