มอเตอร์ไฟฟ้า มีอยู่กี่ชนิด แล้วใช้งานอย่างไรบ้าง 

0 Comments
มอเตอร์ไฟฟ้า

เมื่อกล่าวถึงมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งมีหลักการทำงานที่แตกต่างกันไปตามชนิดต่าง ๆ โดยจะมีอยู่หลายชนิดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของงานที่ทำ สามารถซื้อได้ด้วยราคาที่ไม่แพงมากแต่ก็ได้มอเตอร์ที่มีคุณภาพและคงทน ไม่เปราะบางหรือแตกหักง่าย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความจะมากล่าวถึงชนิดของ มอเตอร์ไฟฟ้าว่ามีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีการทำงานเป็นอย่างไร  ชนิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า และการทำงานในแต่ละชนิด  หากแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าจะสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 3 ชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะใช้งานในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน โดยกล่าวได้ดังต่อไปนี้  Induction Motor (มอเตอร์เหนี่ยวนำ) เป็นมอเตอร์ที่มีราคาถูกและได้รับความนิยมมากสุด รักษาได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องบำรุงหรือรักษามอเตอร์มากจนเกิดความยุ่งยาก อีกทั้งยังมีความทนทานสูง ซึ่งมอเตอร์เหนี่ยวนำมีทั้งชนิด 3 เฟส และชนิด 1 เฟส อีกทั้งยังแบ่งออกได้ 2 ชนิดก็คือ โรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ กับโรเตอร์แบบกรงกระรอก  Synchronous Motor (มอเตอร์ซิงโครนัส) มอเตอร์นี้จะเป็นชนิด 3 ความเร็วในการหมุนนั้นจะจำกัดที่ค่าหนึ่ง หรือที่หลายคนเรียกว่า Synchronous Speed (ความเร็วชิงโครนัส) ส่วนประกอบของมอเตอร์นี้จะมีขดลวดสนามและขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งต้องจ่ายไฟ AC ให้ขดลวดชนิดอาร์เมเจอร์อันเป็นผลให้สนามแม่เหล็กเกิดการหมุน ในส่วนของขดลวดชนิดขดลวดนามนั้น การจ่ายไฟจะเป็น DC ทำให้สามารถแม่เหล็กหมุนแล้วเกิดแรงบิดนั่นเอง  DC Motor (มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง) […]