7 องค์ประกอบของการรับออกแบบโรงแรม

0 Comments
รับออกแบบโรงแรม

การรับออกแบบโรงแรมได้รับการออกแบบโดยใช้องค์ประกอบ 7 ส่วนที่ครอบคลุมทุกด้านของการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ The Story, The People, The Space, The Identity, The Services, The Content และ The Channels โดยแต่ละหัวข้อสำคัญอย่างไรเรามีคำตอบมาบอกกัน  1. The Story (เรื่องราวแนวคิดของโรงแรม)  การรับออกแบบโรงแรมต้องมีเรื่องราว กำหนดบทบาทของโรงแรม ตลอดจนแรงบันดาลใจของโรงแรม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเรื่องราวของคุณบ่งบอกว่าเหตุใดแขกจึงควรเข้าพักที่ที่พักของคุณ นอกเหนือไปจากการได้ห้องพักและอาหารเช้า  การมีเรื่องราวที่ดีมีข้อดีที่ชัดเจนหลายประการดังนี้  เรื่องราวจะคงอยู่ตลอดไปและสามารถพัฒนาได้  เรื่องราวยากที่จะคัดลอกและสามารถเพิ่มการรับรู้รอบสถานที่ของคุณ  การสร้างเรื่องราวนั้นไม่แพงเมื่อเทียบกับต้นทุนโดยรวมของการสร้างหรือปรับปรุงโรงแรม  เรื่องราวสามารถกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์และลดความอ่อนไหวของราคา  เรื่องราวมีส่วนร่วมและทำให้นักข่าวมีเหตุผลในการติดตามคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมา  2. The People (ผู้คน)  องค์ประกอบนี้ครอบคลุมผู้คนทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในแนวคิดโรงแรมของคุณ นั่นหมายถึงพนักงาน แขก หุ้นส่วน และ นักลงทุน ที่ร่วมกันทำให้แนวคิดของคุณเป็นจริง ในแนวคิดของโรงแรมส่วนใหญ่ ผู้คนเป็นแกนหลักของทั้งหมด คุณควรกำหนดด้วยว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของคุณคือใครตั้งแต่ต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านโรงแรมในด้านอื่น ๆ ทั้งหมด  3. The Space […]