ปัจจัย “สวัสดิการ” ที่ผลต่อผู้ปฏิบัติงาน

0 Comments
สวัสดิการ ปตท

เรื่องของสวัสในสถานที่ทำงานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากต่อผู้สมัคร หรือ องกรณ์นั้น ๆ ซึ่งสวัสดิการเองก็ส่งผลในเรื่องของอายุการทำงาน โอกาสในการลาออก ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากว่ามีสวัดิการที่ดี มีสวัสดิการที่ครอบคลุมในหลากหลายเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก อย่างบริษัทใหญ่ ๆ อย่างเช่น สวัสดิการ ปตท  เองก็มีการเอื้ออำนวยในสวัสดิการที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้พนักงานในเครือนั้นมีอายุงานที่ยาวนาน และ ในบทความนี้เองเราจะมาดูกันในเรื่องของ สวัสดิการ และ ปัจจัยที่ส่งผลผู้ปฏิบัติงานกันดีกว่านะครับว่าจะมีปัจจัยในเรื่องอะไรบ้าง ที่จะทำให้ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น  สวัสดิการตัวเอง  สวัสดิการตัวเองนั้นเป็นเรื่องแรก ๆ ที่หลายคนนั้นจะมองหาเลยก็ว่าได้ ว่าตัวเองนั้นจะไดร้บสิทธิประโยชน์มากขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็น การลาพักร้อน การประกันสังคม และ สุขภาพ สิทธิประโยชน์การลาต่าง ๆ  และ ยังรวมถึงในเรื่องของ ความก้าวหน้าของสายงาน และ เรื่องอื่น ๆ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ซึ่งเป็นสวัสดิการในเรื่องแรก ๆ เลยก็ว่าได้ที่หลายคนนั้นมองข้าม  สวัสดิการครอบครัว  อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของสวัสดิการในส่วนของครอบครัวที่เป็นปัจจัยที่หลายคนนั้นไม่เคยมองข้ามเลยด้วยเช่นกันเพราะว่าบางบริษัท หรือ สวัสดิการบางพื้นที่นั้น จะครอบคลุมในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้สวัสดิการในส่วนของครอบครัวนั้นเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการแรก ๆ ที่หลายคนนั้นมองหาเพื่ออนาคตของครอบครัวตัวเองด้วยเช่นกัน  สวัสดิการด้านการลงทุน  ในเรื่องของการลงทุนเองก็เป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่น่าสนใจอย่างมาก แต่ว่ายังไม่รู้จักในความแพร่หลายมากเท่าที่ควร แต่ว่าหากว่ามองในส่วนนี้นั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่น่าสนใจอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าการลงทุนนั้นจะช่วยในเรื่องของรายได้ในระยะยาวอย่างมาก […]