ทดสอบการกัดกร่อน (corrosion test) ใช้วิธีการใด มีกี่แบบ

0 Comments
corrosion test

อุตสาหกรรมต่างๆ เต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า ส่วนใหญ่มักทำจากโลหะ ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นถูกผลิตขึ้นมาให้ใช้งานหนักเบาแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ ก่อนนำวัสดุไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ หากไม่มีการทดสอบที่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการ ทดสอบการกัดกร่อน หรือ corrosion test  ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Salt Spray Test นั่นเอง จากที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นการผลิตเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ไปจนถึงวัสดุก่อสร้าง ส่วนใหญ่แล้วถูกผลิตขึ้นมาจากโลหะ การทดสอบการกัดกร่อนจะช่วยทำให้รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีข้อมูลทางเทคนิคอย่างไรบ้างและตรงตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้หรือไม่ โดยต้องทำการ Salt Spray Test หรือกันกัดกร่อนไอเกลือเป็นหนึ่งในวิธีการทดสอบการกัดกร่อนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การทดสอบจะทำให้รู้ว่าโลหะนั้นๆ ทนทานต่อการกัดกร่อนได้เพียงใด ทนทานจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก ง่ายต่อการผุพังและเกิดสนิมหรือไม่ ถือได้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้โรงงานรู้ว่าควรจะนำวัสดุมาใช้งานดีหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดนั่นเอง การทดสอบการกัดกร่อน (corrosion test)  ด้วยวิธีการ Salt Spray Test การกัดกร่อนไอเกลือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการกัดกร่อนหมอกเกลือ การทดสอบการกัดกร่อนของโลหะว่าทนทานต่อการเกิดสนิมได้มากเท่าไหร่ วิธีการนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นเดียวกัน การทดสอบจะเป็นการจำลองเร่งให้เกิดการกัดกร่อนตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ทุกกระบวนการทดสอบเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการควบคุมการทดสอบที่แน่นหนา ได้รับมาตรฐานในระดับสากล เราสามารถแบ่งการทดสอบการกัดกร่อนไอเกลือ โดยแบ่งออกเป็น 3 วิธีหลักๆ ได้แก่ 1.Copper Accelerated Acetic Acid […]